Koi sagar, dil ko behlata nahin
Koi sagar, dil ko behlata nahin
Bekhudi mein bhi, qaraar aata nahin
Koi sagar, dil ko behlata nahin

Main, koi, pathar nahin
Insaan hoon, kaise keh doon
Gham se ghabrata nahin

Koi sagar, dil ko behlata nahin
Bekhudi mein bhi, qarar aata nahin

Kal tu sab thhey, kaarvan ke saath saath
Kal tu sab thhey, kaarvan ke saath saath
Aaj koi, raah dikhlaata nahin

Koi sagar, dil ko behlata nahin
Bekhudi mein bhi, qaraar aata nahin

Zindagi keh aainey ko tod do
Zindagi keh aainey ko tod do
Is mein ab kuch bhi nazar aata nahin

Koi sagar, dil ko behlata nahin
Baykhudi mein bhi, qarar aata nahin
Koi sagar, dil ko behlata nahin