Saanson ki dheri hai
Teri naa meri…
Uda de saadho
Tu maaya aisi

Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai
Dhaakad ke seene ki ye hoonk hai

Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai
Lohe ki beti ye… bandook hai

Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Dhaakad ke seene ki ye hoonk hai
Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai

Bhanna ke bharbhaat bhakkad chaley
Jaise bajariya mein akkhad chaley

Bhanna ke bharbhaat bhakkad chaley
Jaise bajariya mein akkhad chaley
Jitni zaroorat ho utna chaley
Jaise ki chai mein shakkar chaley
Dhad se dahaade ye chhu ke pachhaade ye
Dada dabango ka, rasookh hai…

Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Dhaakad ke seene ki ye hoonk hai
Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai

Jab iska bhaiya thahaaka lagey
Aage na phir koi maa ka lagey

Jab iska bhaiya thahaaka lagey
Aage na phir koi maa ka lagey
Khaata nipat jaaye Yamraj bhi
Chaahe rishte mein kaaka lagey

Tann iska desi hai
Bhasa bhadesi hai
Tirchi nahi baat do took hai

Gophan ki modi hai.
Gad’han mein ghodi hai..
Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai

Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai
Dhaakad ke seene ki ye hoonk hai

Gophan ki modi hai
Gad’han mein ghodi hai
Lohe ki beti ye bandook hai…