Haaniya ve naina ne sab kitiyan ne ehe gustakhiyan