Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka
(x2)

Rooh khendi hai lockup mein
Jism bhi jail hai mitti ka
Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka

Rooh khendi hai lockup mein
Jism bhi jail hai mitti ka
Arey Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka

Mitti yaadam.. mitti hawaaa..
Mitti ke hanth pair
Mitti ke hanth pair

Mitti ki shaklein hain saari
Mitti maange khair
Mitti maange khair

Mitti takhat hakumat
Mitti mitti bane gulaam
Juge, governor, conolel, general
Mitti ke sab naam

Mitti cooperation ho gayi
Gurda fail hai mitti ka

Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka
Rooh khendi hai lockup mein
Jism bhi jail hai mitti ka

Arey Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka

Mitti kabarein mitti katube
Mitti dil darbaar, mitti dil darbaar
Dil darbaar mein baitha hai vo
Mitti ka fankaar, mitti ka fankaar

Mitti doller mitti euro mitti zanjira
Mitti bole mitti kjole mitti ka asrath
Maut janam hai mittiyo mitti
Mitti bail hai mitti ka

Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka
Rooh khendi hai lockup mein
Jism bhi jail hai mitti ka

Arey Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka
Rooh khendi hai lockup mein
Jism bhi jail hai mitti ka

Arey Kaali kaana chitti ka
Saara khel hai mitti ka
(x3)