Paglaayi paglaayi duniya ye
Logon ko padhti hai akhbaro ki tarah

Jo hai chhupa
Jo na padha
Kitna kuch hai aise laga

Tere jaisa tu hai
Mere jaisi main hoon
Tere jaisa tu hai
Mere jaisi main hoon

Tere mere jaisa koi hoga kyun
Tere jaisa tu hai, mere jaisi main hoon