Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)

Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)

Main sobha sun ke aaya
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Satnam Satnam Satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji
Satnam satnam satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji

Oonch apaar beant suaami
(Oonch apaar beant suaami)
Oonch apaar beant suaami
(Oonch apaar beant suaami)

Kaun jaane gun tere
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Satnam Satnam Satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji
Satnam satnam satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji

Gawat utre sunte bi utre
(Gawat utre sunte bi utre)
Ji gawat utre sunte bi utre
(Gawat utre sunte bi utre)

Binse paap ghanere...
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Ji main sobha sun ke aaya
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Satnam Satnam Satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji
Satnam satnam satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji

Pashu pret mugad ko tare
(Pashu pret mugad ko tare)
Pashu pret mugad ko tare
(Pashu pret mugad ko tare)

Paahan paar utaare
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Nanak daas teri sarnaai
(Nanak daas teri sarnaai)
Nanak daas teri sarnaai
(Nanak daas teri sarnaai)

Sada sada balihare
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Ji main sobha sun ke aaya
Ucha dar babe Nanak da
(Ucha dar babe Nanak da)
(Ucha dar babe Nanak da)

Bolo Satnam Satnam Satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji
Satnam satnam satnam ji
Waheguru Waheguru Waheguru ji

Jo bole so nihaal
Sat Sri Akaal!